АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0-18Г. В БЪЛГАРИЯ 2009-2014Г.

Актуална информация за дейностите по Национална програма за профилактика на оралните заболявания
при деца 0-18г. в България 2009 - 2014г.
Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в България (НППОЗДБ) е здравна програма на Министерски съвет на Република България и на Министерство на здравеопазването, чиято стратегическа цел е подобряване на оралното здраве на децата до 18 години. Оперативните цели са установяване на състоянието на оралното здраве на децата, повишаване на знанията и уменията на децата за опазване на оралното им здраве и намаляване интензитета на зъбния кариес на първите постоянни зъби чрез силанизиране.
Програмата е за срок от 2009 г. до 2014 г. и се управлява, реализира и финансира от Министерство на здравеопазването.
Като орган за координация на дейността по Националната програма на МС на РБ и МЗ министърът на здравеопазването създаде Национален координационен съвет по профилактика на оралните заболявания (НКС).
В структурата на НКС като председател и национален координатор министърът на здравеопазването е утвърдил съответно д-р Николай Шарков и проф.д-р Мария Куклева д.м.н. Утвърдени са също регионални координатори за всички области на България, избрани чрез конкурс, обявен за всички дентални лекари в страната.
Съгласно утвърдената от МЗ работна програма през периода 2009 – 2010 г. бе проведено епидемиологично проучване на състоянието на оралния статус на деца от три възрастови групи със съответното калибриране на екипите от катедрите по детска дентална медицина в страната и провеждане на прегледи на 20 160 деца - по 720 деца от всички области на страната като за целта бяха осигурени еднократен инструментариум за проучването.
Бяха изработени информационни и обучителни материали, лого и сайт на Програмата. Проведе се авторитетна Кръгла маса по програмните теми през м.април 2011 г. с широко присъствие на депутати, министри и представители на медиите. Освен това бяха осигурени еднократен инструментариум и консумативи за проучването.
Какво предстои? От м. август започва подготовка на дейността по поставянето на силантите в съответствие с професионалните стндарти. Тази отговорна и мащабна задача ще бъде осъществена от екип, утвърден от МЗ въз основа на обществена поръчка, включващ минимум от 120 дентални лекари от всички области на страната. Този брой ще бъде разширяван според конкретните нужди на всяка област напр. брой деца на възраст 6 – 9 годишна възраст. Екипите ще бъдат обучени по методика, утвърдена от МЗ, разработена от хабилитирани лица по детска дентална медицина. Осигурени са материали и консумативи за силанизирането.
Силанизирането ще бъде предшествано от медийна и организационна подготовка, насочена към семействата и родителите на децата от 6 до 9 годишна възраст.
Поставянето на силантите ще бъде извършвано в дентални кабинети доброволно, след писмено информирано съгласие на родителите или настойниците и декларирано от тях потвърждение за извършената силанизация, впоследствие.
Цялата дейност ще бъде мониторирана по хода на кампанията от нарочен екип, утвърден в поръчката на МЗ.
Българският зъболекарски съюз като автор и катализатор на редица законови и нормативни актове, оптимизиращи денталното лечение и денталното здраве на българския народ бе един от основните инициатори за пробив в профилактичното направление на денталната медицина, извършен през 2009г. с утвърждаването на Националната програма на МС на РБ. Още повече, предвид че профилактиката не е застъпена в Националния рамков договор и от десетки години е въпрос на семейна и лична култура и инициатива.
Сега, когато Програмата, която е дело на Министерски съвет и задача на МЗ е факт, БЗС би трябвало да я подкрепя и подпомага, ако изброените институции се обърнат към за целта към Съюза.
Тези основни бележки, разбира се, няма да удовлетворят професионалният интерес на много от денталните лекари, затова е полезно всички колеги, които имат такова желание, да отворят сайта на Националната програма за профилактика на оралните заболявания, а именно www.oralnaprofilaktika.bg (сайтът ще бъде актуален и запълнен с информация след 15.09.11 г.), а също така могат да направят контакти с Националния координатор на НКС и с председателя на НКС, които са оторизирани от министъра на здравеопазването да реализират Програмата, за по-подробна и полезна информация.
Проф. д-р Мария Куклева
Зам.-ректор ВМУ, Пловдив
Национален координатор на НППОЗДБ

 

Полезна информация:

1. Какво трябва да знаете за устната хигиена на Вашето дете?

* Детските зъби се нуждаят от 4 минути почистване сутрин и вечер:)

Листовка за изтегляне:

2. Как силантите защитават зъбите на Вашите деца?

* Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 6 до 9 години!

Листовка за изтегляне:

3. Как трябва да се грижим за зъбите и венците си?

* Твоите зъби обичат да ги измиваш сутрин и вечер:)

Листовка за изтегляне: